Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP/271/10/TOM/15 Budowa odwodnienia ulic oraz zakrycie rowu R-4 na terenie miasta Milanówka

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 4. Załącznik nr 2 - Projekt budowalny
 5. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
 6. Załącznik nr 4 - Formularz oferty
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu
 8. Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
 9. Załącznik nr 7 - Wykaz potencjału technicznego
 10. Załącznik nr 8 - Wykaz personelu
 11. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o uprawnieniach personelu
 12. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 13. Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24
 14. Załącznik nr 12 - Wzór umowy
 15. Sprostowanie terminu wykonania zamówienia
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty
 17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Termin składania wniosków: 15 czerwca 2015 r.

Osoby odpowiedzialne: Zbigniew Brzeziński, Joanna Sierpińska


Wersja do druku